Goed werkgeverschap en kostenbeheersing gaan hand in hand

Het aanbod van mentale veerkracht tools, programma's, apps, sites is mega. Wij maken voor HR het zoeken en beoordelen van deze hulpmiddelen eenvoudiger omdat Yvita de brug is naar een breed pallet aan dergelijke oplossingen.
*
Iedere organisatie heeft al coaching partners en veerkracht hulpmiddelen in portefeuille. Dat is heel goed, omdat deze een integraal onderdeel van Yvita worden. Coaches worden hierdoor makkelijker te benaderen en hulpmiddelen zijn eenvoudiger te vinden.    
*
Volledig anoniem signaleert Yvita de mentale status van medewerkers. Dit levert dagelijks actuele data op voor en over jouw organisatie waardoor jij, alle andere HR-medwerkers en het management meer inzicht en grip krijgt op het werkgeluk van de medewerkers.
*
Door mentale veerkracht te koppelen aan een WhatsApp-achtige chat wordt mentale problematiek genormaliseerd en daardoor makkelijker te herkennen, te erkennen en te bespreken. Het is bewezen dat praten over mentale klachten helpt. Dit zal zeker een positieve invloed hebben mentale veerkracht van uw organisatie.
*
Bij digitalisering van mentale ondersteuning staat de mens voorop. Dat klinkt paradoxaal. Maar het digitaliseren maakt mentale support laagdrempelig, veelzijdig en persoonlijk. Waardoor iedereen er gebruik van kan maken. Een mooie voorbeeld van inclusief goed werkgeverschap.
*

 

Fair deal

Yvita is meer dan een technische hoogstandje. Het is een bredere aanpak met onder meer een smartcard. Deze kaart is niet alleen een tastbaar hebbeding, maar het is ook de sleutel om Yvita veilig en gemakkelijk te activeren. Door gebruik te maken van de QR-technologie worden gebruikers van Yvita gekoppeld aan de organisatie waar hij of zij werkt. Hierdoor is het mogelijk jouw organisatie te belasten op basis van het aantal Yvita-minuten dat jouw werknemers chatten met Yvita. De organisatie wordt dus alleen belast voor de medewerkers die behoefte hebben aan meer mentale veerkracht en niet voor de medewerkers die al goed in hun mentale velletje zitten. Dit is wel zo eerlijk.

1200px-Qr-nl-wikipedia-or.svg.png
 
Afbeelding5.jpg

Heldere business case

De grote en terechte vraag van het management is of de voordelen en kostenbesparingen om uitval door mentale problemen te voorkomen opwegen tegen de investeringen en inspanningen. Wij herkennen en omarmen deze vraag. Daarom heeft een selecte groep van maatschappelijke en gelijkgestemde partners van Mental Health Warriors en Yvita hun krachten, ervaring en kennis gebundeld in The Coalition Of The Willing.


In samenwerking met de HR-afdeling kunnen we op basis van gevalideerd onderzoek en algoritmes voorspellen hoe groot de schade door uitval veroorzaakt door stress en burn-out het komende half jaar gaat worden. Gebaseerd op de uitkomsten en de status quo van de organisatie maken we een kosten/baten analyse en een aanzet voor een operationeel plan. Vervolgens inspireren en ondersteunen HR in hun visie en missie om de organisatie mentaal onverslaanbaar te maken.