De magie van veranderen

Transformeert de organisatie de medewerkers of de medewerkers de organisatie? Hoe dan ook, het is een tijd van structurele verandering in de werkstructuur en -relaties. Dat veroorzaakt intern onzekerheid en ongezonde mentale spanningen. Met een mentaal veerkrachtige organisatie worden deze veranderingen de bron van positieve energie.  

Het is een interessante uitdaging voor HR om die bron van positieve energie aan te boren. Mental Health Warriors en Yvita, onze slimme chatbuddy, ondersteunen daarom HR-managers en HR-afdelingen om mentale veerkracht van de organisaties succesvol en structureel te vergroten. Samen onderzoeken wij hoe jouw organisatie die toekomstvaste sprong vooruit kan maken als verrassend antwoord op al die verandering. Vanuit de status quo nemen wij de lead op het gebied van innovatie en stemmen Yvita volledig af te op jouw organisatie door:

*

Yvita te voeden en te trainen met dialogen die speciaal geschreven zijn op basis van de interne situatie van jouw organisatie.

*

integratie van bestaande tools, programma's, coaches en de ARBO van jouw organisatie in het advies en aanbod van Yvita.

*

het inschakelen van een selecte groep dummy gebruikers vanuit de organisatie om Yvita te fine tunen op jouw organisatie.

 

Ons steentje bijdragen

Door partnership en implementatie van Yvita willen wij ons steentje bijdragen om jouw organisatie klaar te maken voor de nieuwe werkelijkheid met minder sociale cohesie. Door Yvita houdt of krijgt jij en jouw HR-afdeling meer tools voor, meer grip op en meer inzicht in de mentale weerbaarheid van medewerkers. Ook de medewerkers die wat introverter zijn, komen beter in beeld. Omdat Yvita de komende maanden getraind wordt met ervaringskennis, kunnen we haar in deze fase heel goed afstemmen op jouw organisatie en medewerkers. Voor de “early birds” hebben wij 2 vormen van partnership gedefinieerd die ons beiden even lief zijn:

Afbeelding6.jpg

Innovatie partnership

Yvita wordt volledig afgestemd op de innovatie partner door integratie van de al aanwezige veerkracht tools, -programma’s, coaches en ARBO in Yvita.
*
Dialogen voor Yvita schrijven i.s.m. met ervaringsdeskundigen binnen de organisatie en fine tunen van Yvita met dummy gebruikers.
*
De investeringen voor het customizen bedragen € 4.900 (ex. BTW). Deze investeringen worden bij de implementatie van Yvita in uw organisatie in 2021 in mindering gebracht op de gebruikskosten van Yvita.
*
Het innovatie partnership start in Q4 2020 met maximaal 5 innovatie partners.

Afbeelding8.jpg

Intentie partnership

Wanneer een organisatie geen innovatie partner kan worden, dan is zij meer dan welkom als intentie partner. Door het tekenen van een LOI geeft de intentie partner te kennen dat zij Yvita in 2021 wil implementeren in haar organisatie.
*
De intentie partner wordt maandelijkse via nieuwsbrieven op de hoogte houden en waar nodig, volledig vrijwillig, support en informatie gevraagd. 
*
Uiteraard zijn hier geen kosten aan verbonden