Privacy Statement

Mental Health Warriors is een “social enterprise” met als doel om heel Nederland mentaal veerkrachtig te maken. Als “social enterprise” streven naar een gezond bedrijfsresultaat, om zodoende onze ultieme droom om scholieren en studenten gratis toegang te kunnen bieden tot Yvita te realiseren. Om dit te bereiken bieden wij organisaties en haar medewerkers de mogelijkheid om van Yvita, gebruik te maken. In het proces om bedrijven en mensen te werven en te activeren verwerken wij persoonsgegevens. In dit privacy statement lees je waarom wij jouw gegevens verwerken, wat wij daarmee doen en wat jouw rechten zijn.


Verwerkingsgrondslagen 

Mental Health Warriors verwerkt jouw persoonsgegevens enkel voor een zorgvuldig vastgesteld doel en als daar een grondslag voor is. De grondslagen waarop wij ons baseren bij het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn: 

Je hebt ons expliciete toestemming gegeven om de door jouw verstrekte gegevens te verwerken. Je kunt te allen tijde jouw toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens intrekken. Als je jouw toestemming intrekt heeft dit geen gevolgen voor verwerkingen die op basis van de oorspronkelijk gegeven toestemming al hebben plaatsgevonden. Wij verwerken jouw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een  overeenkomst. 

Wij bewaren jouw gegevens als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Onderstaand vind je meer informatie over welke persoonsgegevens Mental Health Warriors van je kan verzamelen en met welk doel.


Zakelijke partner

Om je te benaderen over de mogelijkheden tot zakelijk partnerschap verwerkt Mental Health Warriors jouw (zakelijke) contactgegevens. Indien je hier toestemming tot geeft kunnen wij je ook telefonisch, per post of mail informeren over de diensten en activiteiten van Mental Health Warriors. 

Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken om je te benaderen omdat je hier expliciete toestemming voor geeft. Mental Health Warriors bewaart jouw persoonsgegevens tot je aangeeft niet langer door Mental Health Warriors benadert wenst te worden. 


Nieuwsbrief

Mental Health Warriors verstuurt nieuwsbrieven aan haar zakelijke partners tenzij zij aangeven deze niet wensen te ontvangen. Je kunt ook zelf toestemming geven om de nieuwsbrief van Mental Health Warriors te ontvangen. Wij verwerken jouw contactgegevens om periodieke nieuwsbrieven aan jou te sturen en jouw naam en geslacht om je op de juiste manier aan te spreken. 

Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken om je een nieuwsbrief te verzenden omdat je ons hier expliciete toestemming voor geeft. Je kunt jezelf op ieder moment voor de nieuwsbrief afmelden door de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief te gebruiken. 


Contact, bijvoorbeeld suggestie of klacht

Indien je contact opneemt met Mental Health Warriors via e-mail, bijvoorbeeld voor het doen van een suggestie of het indienen van een klacht, verwerken wij jouw contactgegevens om je een reactie op jouw verzoek te kunnen geven. Deze gegevens worden na afhandeling gewist, of in geval van een klacht geanonimiseerd bewaard voor verantwoording. 


Cookies

De website van Mental Health Warriors plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Mental Health Warriors beter te laten functioneren en het websitebezoek te monitoren, zodat Mental Health Warriors na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Mental Health Warriors gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.


Doorgeven persoonsgegevens aan derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden.


Jouw rechten

In verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens heb je het recht Mental Health Warriors te verzoeken om inzage van en rectificatie, beperking of wissing van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdracht. Als je van jouw rechten gebruik wilt maken, dan kun je jouw verzoek per brief richten aan:
Functionaris voor Gegevensbescherming Mental Health Warriors
Smedestraat 2, 6411 CR Heerlen

Of per mail: gertjan@mentalhealthwarriors.nl

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens
Je kunt over de verwerking van jouw persoonsgegevens ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt dit doen door een brief te schrijven aan:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG